Dlaczego okna parują

Dlaczego okna parują

Zjawisko „punktu rosy”, tj. skraplania się wody na szybach od strony wewnętrznej pomieszczeń jest zjawiskiem naturalnym, szczególnie nasilonym w okresie jesienno-zimowym. Skraplanie się wody obserwujemy, szczególnie w łazience lub kuchni, gdzie wilgotność powietrza jest stosunkowo wysoka.

Dlaczego dochodzi do zjawiska skraplania się pary wodnej? Wilgotne, ogrzane powietrze styka się z chłodną powierzchnią szyby, oziębia się i zawarta w nim para wodna zmienia stan skupienia – skrapla się, spływając po zimnej powierzchni szklenia.

Jak zapobiec zaparowanym szybom?

  • sprawdzić poprawność działania wentylacji, w razie potrzeby udrożnić, lub zastosować rekuperację, wyeliminować przeszkody mechaniczne (np. zatkana kratka wentylacyjna),
  • zastosować szyby niskoemisyjne o współczynniku min. U=1,1 W/m2,
  • zastosować ciepłą ramkę tworzywową np. TGI, SWISSPACER powodującą podniesienie temperatury wewnętrznej powierzchni szyby nawet o kilkanaście stopni, co znacznie opóźni moment skraplania się pary na szybach,
  • ograniczyć emisję pary wodnej np. suszyć pranie na zewnątrz pomieszczeń,
  • używać funkcji uchylania okna, mikrowentylacji, lub zastosować nawiewniki.

Perfectstolarka to szeroki wybór nawiewników okiennych w Bydgoszczy.